• Loading

Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gydag eglwysi, cymunedau, ysgolion, mudiadau ieuenctid ac unigolion yng Nghymru er mwyn brwydro yn erbyn anghyfartaledd byd-eang a dileu tlodi mewn 50 o wledydd ar draws y byd.

Lawr lwythwch manylion sut i gyrraedd ein swyddfa yng Nghaerdydd yma. 

 

Yn Gymraeg

.........................................................................................................................

Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Welsh assemblyBeth sy’n unigryw am Cymorth Cristnogol yng Nghymru? Beth mae’n sefyll drosto, beth mae’n gwneud a phwy yw’r partneriaid eglwysig sy’n cefnogi’r gwaith?

Mwy yma

..........................................................................................................................

Cwrdd â‘r tîm

Senegal drummersPwy yw pwy yn ein swyddfeydd ym Mangor , Caerdydd a Chaerfyrddin? Dyma gyflwyno tîm Cymorth Cristnogol yng Nghymru.

Cwrdd â’r tîm

...........................................................................................................................

Cymorth Cristnogol a'r eglwysi yng Nghymru

Wales ChurchesMae Cymorth Cristnogol yn mwynhau perthynas dda gyda’r eglwysi yng Nghymru, un sydd wedi tyfu o’r eglwysi a’r cymunedau lleol, yn hytrach na rhywbeth estron a blannwyd o’r tu allan.


Ein gwaith

 

Please donate

Help people around the world fight their way out of poverty

  • Regular donation
  • Single donation

Sign up for emails

Facebook logo for homepage

Become a fan of Christian Aid.

Visit our Facebook

Christian Aid Wales

Want to read more?

Home
Hafan